Tag: sectoral research

Right of LGBT Persons in Bosnia and Herzegovina: Health

Jasmina Čaušević, Lejla Somun-Krupalija, Zlatiborka Popov-Momčinović Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Zdravstvo. Sarajevo: Fondacija Heinrich Boell – Ured za BiH, Fondacija CURE, Sarajevski otvoreni centar. PDF verzija: Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Zdravstvo

Rights of LGBT Persons in Bosnia and Herzegovina: Judiciary

14. Amar Numanović, Sanela Muharemović, Zlatiborka Popov-Momčinović (2013) Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe. Sarajevo: Fondacija Heinrich Boell – Ured za BiH/Fondacija CURE/Sarajevski otvoreni centar. PDF version (in B/C/S): Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe