Pink Report 2017. Annual Report on the State of the Human Rights of LGBTI People in Bosnia and Herzegovina.

Emina Bošnjak, Vladana Vasić, Inela Hadžić i Darko Pandurević

Pink Report 2017. Annual Report on the State of the Human Rights of LGBTI People in Bosnia and Herzegovina.

Izvještaj pokriva period od januara 2016. do kraja aprila 2017. godine..

Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar.

PDF (na engleskom jeziku): Pink Report 2017. Annual Report on the State of the Human Rights of LGBTI People in Bosnia and Herzegovina.

PDF (na bhs jeziku): Rozi izvještaj 2017. Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini