Pink Report 2016 – Annual Report on the State of the Human Rights of LGBTI People in Bosnia and Herzegovina

Pink report 2016_naslovna_prva strana_za web-page-001Vladana Vasić, Saša Gavrić, Emina Bošnjak

Pink Report 2016. Annual Report on the State of the Human Rights of LGBTI People in Bosnia and Herzegovina.

The Report covers the period from January 2015 until March 2016.

Sarajevo: Sarajevo Open Centre.

PDF (english):  Pink Report 2016. Annual Report on the State of the Human Rights of LGBTI People in Bosnia and Herzegovina.

PDF (BCS): Rozi izvještaj 2016. Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini.