Pink Report – Annual Report on the State of the Human Rights of LGBT People in Bosnia and Herzegovina in 2014

Pink Report 2014 za web-1Vladana Vasić, Saša Gavrić, Emina Bošnjak

Pink Report. Annual Report on the State of the Human Rights of LGBT People in Bosnia and Herzegovina in 2014

Sarajevo: Sarajevo Open Centre.

PDF (english): Pink Report. Annual Report on the State of the Human Rights of LGBT People in Bosnia and Herzegovina in 2014i

PDF (BCS): Rozi izvještaj. Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini u 2014. godini