Pink Report – Annual Report on the State of the Human Rights of LGBT People in Bosnia and Herzegovina in 2014

Vladana Vasić, Saša Gavrić, Emina Bošnjak

Pink Report. Annual Report on the State of the Human Rights of LGBT People in Bosnia and Herzegovina in 2014

Sarajevo: Sarajevo Open Centre.

PDF (english): Pink Report. Annual Report on the State of the Human Rights of LGBT People in Bosnia and Herzegovina in 2014i

PDF (BCS): Rozi izvještaj. Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini u 2014. godini