Political Participation in Bosnia and Herzegovina

Naslovnica politicke participacije2. Arijana Aganović, Saša Gavrić (editors, 2012)
Politička participacija u Bosni i Hercegovini.
Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar.

PDF version: Politička participacija u Bosni i Hercegovini