Human Rights. Legal Framework, second edition

Ljudska-prava-475x300Saša Gajin (2012)
Ljudska prava. Pravno-sistemski okvir.
Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu/Centar za unapređivanje pravnih studija/Institut za uporedno pravo.

PDF version: Ljudska prava. Pravno-sistemski okvir