Klix.ba, February 27, 2014 – Ćurak: It is Necessary to Neutralize the Basic Resource of Nationalism – Violence

klix rod i nacionalizamProfesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Nerzuk Ćurak održao je danas u Sarajevu predavanje o temi “Rod i nacionalizam” u okviru ciklusa “Neko je rekao feminizam” koji organizira Sarajevski otvoreni centar.

On je istakao da mi, kao akteri društvenih odnosa, moramo mijenjati postojeće obrasce od kojih je najvažniji neutralizacija ključnog resursa nacionalizma, a to je nasilje.

Ćurak smatra da je nasilje osnovni historijski subjekt povijesti i da je bilo dominantno vezano za produkciju muške moći kao dominirajućeg obrasca koji je utjecao na to da se mi konstituiramo preko kolektivnih nacionalnih identiteta koji su neka vrsta opsjene i afirmacije moći zasnovane prvenstveno na reprodukciji nasilja, koje je dominantno konstituirano iz patrijarhalne slike nacije.

“Pogledajmo koliko je nasilno naše društvo, koliko je nasilja u porodicama, prema ženama i koliko se to ne iznosi u javnost i, na jedan perfidan način, tretira kao privatna stvar, umjesto da se isporuči u javni prostor i stvore što bolji socijalni uvjeti za smanjivanje nasilja”, rekao je Ćurak.

Po njegovom mišljenju, mi još uvijek živimo u nekoj vrsti patrijarhalne nadmoći koja ne dozvoljava feminizaciju javnog diskursa, pri čemu naglašava da ne misli na afirmaciju nekog drugog pogleda na svijet u donosu na dominirajući muški, već čisto pokušaj da izgrađujemo kulturu nenasilja u kojoj ni spolni ni rodni identiteti neće utjecati na društvenu poziciju čovjeka.

On tvrdi da smo mi, nažalost, daleko od kulture nenasilja i mira, a to su resursi koji više pripadaju nečemu što uvjetno zovemo “žensko”.

“Ne znam zašto se ne bismo otisnuli na jedno putovanje na kojem konstituiranje nacije neće biti predodređeno nekim propisanim kodovima, značenjima i određenjima. Bosna i Hercegovina je za to imala ogromne šanse da je bilo pameti, jer zašto praviti etničke nacije ako možemo praviti civilnu naciju u kojoj nema nikakve segregacije i negacije drugog”, potcrtao je Ćurak.