Women’s Movement in Bosnia and Herzegovina – In the Words of a Counterculture

zenski pokret u bihZlatiborka Popov-Momčinović, 2013:
Ženski pokret u Bosni i Hercegovini – Artikulacija jedne kontrakulture.
Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Fondacija CURE/CEIR.

PDF version (in B/C/S): Ženski pokret u Bosni i Hercegovini – Artikulacija jedne kontrakulture