Tag: european convention on human rights

Oslobođenje, November 11, 2013 – Protection of Human Rights Below the Minimum

Prije tačno 60 godina, 3. novembra 1953, na snagu je stupila Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, revolucionarni pravni dokument koji je u ovih 60 godina promjenio tumačenje i pogled na ljudska prava u Evropi, saopćeno je iz Sarajevskog otvorenog centra. Konvencija je sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine te se kao … Continued