Source.ba, September 18, 2013 – Demanding Special Report on the state of human rights of LGBT persons

sourceNVO OMBUDSMANU: KAKVO JE STANJE LJUDSKIH PRAVA LGBT OSOBA?

Sarajevski otvoreni centar (SOC) uputio je, uime grupe bh. organizacija koje se bore za ljudska prava, Institituciji ombudsmena za ljudska prava prijedlog za izradu specijalnog izvještaja o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini.

Ovaj prijedlog nastao je na osnovu nedavnog istraživanja koje je proveo SOC u sklopu praćenja provedbe “Preporuke Vijeća Europe o mjerama za borbu protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu u BiH”, a koje je ukazalo na potrebu revizije postojeće legislative i ostalih propisa koji zbog svoje neusklađenosti sa Zakonom o zabrani diskriminacije mogu ili već dovode do kršenja ljudskih prava LGBT osoba.

Istraživanje je jasnije prikazalo da kršenje ljudskih prava LGBT osoba u BiH predstavlja mnogo širi spektar od individualnih slučajeva diskriminacije ili nasilja, saopćeno je iz SOC-a.

Također je ukazalo da je od svih “Preporukom Vijeća Europe o mjerama za borbu protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu” datih mjera, u BiH provedena samo jedna, a to je donošenje Zakona o zabrani diskriminacije.

(Fena)

Traži se izrada specijalnog izvještaja