Sex, Pop and Politics

Sex, Pop and Politics

U saradnji sa Švicarskom ambasadom u Sarajevu

Period: april 2012. – decembar 2012

Cilj ovog filmskog programa jeste održavanje kontinuiranog kulturnog programa u 2012. godini, koji se odnosi na LGBT seksualnost, kulturu/identitet i njegove političke dimenzije, a propituje heteronormativnost.  Cilj programa je prikazivanje filmova i izvan Sarajeva: u Banjoj Luci i Mostaru i Zenici. U 2012. godini planiramo prikazati osam filmova, svaki mjesec po jedan.