Rights of LGBT Persons in Bosnia and Herzegovina: Political Parties

naslovnica politickih partijaDragana Rašević, Vuk Vučetić, Zlatiborka Popov-Momčinović (2013)
Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Političke partije.
Sarajevo: Fondacija CURE, Fondacija Heinrich Boell – Ured u BiH, Sarajevski otvoreni centar.

PDF version: Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Političke partije