POZIV AGENCIJAMA ZA SLANJE PONUDE ZA VIDEO KAMPANJU (300 × 200px)