Glossary of LGBT Culture

Naslovnica Pojmovnik5. Jasmina Čaušević, Saša Gavrić (editors, 2012)
Pojmovnik LGBT kulture.
Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Fondacija Heinrich Boell, ured u BiH.

PDF version: Pojmovnik LGBT kulture