Manjine.ba, June 28, 2013 – Banja Luka: Info session on the state of human rights of LGBT persons in BiH

manjineInfo sesija na temu Stanje prava LGBT osoba u BiH u 2012. godini održat će se u Banjoj Luci u ponedjeljak, 8. jula u 12 sati, u prostorijama Perpetuum Mobile (Ul. Petra Kočića 3), u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra i Internewsa.

Cilj info sesija o LGBT temama je pružanje osnovnih informacija vezanih za prava i kulturu LGBT osoba, kao i upoznavanje sa korektnom terminologijom, te postizanjem profesionalnog i etičkog izvještavanja. U toku osam sesija novinarke i novinari će imati priliku razgovarati sa gostima i gošćama kako iz regije tako i iz BiH koji/e se bave LGBT temama kroz teoriju, praksu i aktivizam.

Na četvrtoj po redu info sesiji biće govora o stanju ljudskih prava LGBT osoba u BiH u prošloj godini.

Vladana Vasić, jedna od autorica Rozog izvještaja i koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru govoriće o prioritetnim mjerama, kao što su uvođenje zločina iz mržnje u Krivični Zakon Federacije BiH, uspostavljanje jednakih procedura na svim nivoima vlasti za izmjene ličnih dokumenata i matičnih brojeva transeksualnih osoba koje su se podvrgnule prilagodbi spola.

Manjine.ba