eTrafika.net, April 2, 2013 – School of LGBT rights

Sarajevski otvoreni centar i Internews organizuju Školu o pravima LGBT osoba za studente/ice novinarstva i komunikologije, koja će trajati od 26. do 28. aprila u Sarajevu.

skola prava lgbt osobaCilj ove škole je da uz aktivno učešće mladih osoba educira o LGBT (lezbejke, gej, biseksualne, transrodne osobe) populaciji, o njihovim pravima, te o izvještavanju o njima na profesionalan i etički način. Studenti/ce će također imati priliku da se upoznaju sa terminologijom vezanom za prava LGBT osoba, te da nauče nešto više o diskriminaciji na osnovu seksualne orjentacije i/ili rodnog identiteta, o govoru mržnje prema ovim osobama i slično.

Predavači škole će biti Jasminka Džumhur i Vanja Dandić (Ured Ombudsmena za ljudska prava BiH), Ljiljana Zurovac (Vijeće za štampu BiH), Azra Maslo (Regulatorna agencija za komunikacije BiH), Sevima-Sali Terzić (Ustavni sud BiH), Sandra Zlotrg (Udruženje Lingvisti), Karla Horvat Crnogaj (web-portal queer.hr, Zagreb), Slobodanka Boba Dekić (Media Centar Sarajevo), Jasmina Čaušević, Lejla Huremović i Emina Bošnjak (Sarajevski otvoreni centar).

Troškove prijevoza i smještaja učesnika iz drugih gradova pokriva organizator. Rok za prijavu je 20. april 2013. godine.

Svi zainteresovani za učešće na Školi moraju popuniti formular i napisati motivaciono pismo (do jedne A4 stranice u wordu, 1.5 prored) u kojem će objasniti zašto žele učestvovati na Školi, da li su se do sada susretali sa temama vezanim za LGBT osobe i šta za njih znači pravilno izvještavanje o LGBT temama u bh. medijima. Formular i motivaciono pismo šaljite putem maila na: [email protected].

eTrafika.net