Zagovaranje

Sarajevski otvoreni centar u okviru svoga programskog rada se intenzivno bavi zagovaranjem novih javnih politika, te provedbom postojećih. Naš rad se fokusira na prava LGBT osoba i prava žena, ali se dodatno bavimo i opšte ljudskopravaškim pitanjima koja su od značaja za žene i LGBT osobe.

U okviru našeg zagovaračkog rada na pravima LGBT osoba u periodu od 2015. do 2017. fokusiraćemo se na:

  • monitoring stanja prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini;
  • izvještavanje o stanju prava LGBT osoba, kroz Rozi izvještaj. Godišnji izvještaj o stanju prava LGBT osoba, te kroz podneske i izvještaje prema domaćim institucijama i međunarodnim tijelima (i.a. EU Progress Report, CEDAW, UPR);
  • zakonsko regulisanje zločina iz mržnje i govora mržnje, te sveobuhvatno upoznavanje pravosuđa i policije o istim;
  • suzbijanje diskriminacije LGBT osoba, kroz izmjene postojećih politika i zakona, usvajanje novih, te provedbu istih;
  • zakonsko i podzakonsko regulisanje pristupa pravima trans* osoba;
  • zakonsko i podzakonsko regulisanje prava i obaveza koja proizilaze iz zajedničkog života dviju osoba istoga spola (životno partnerstvo).

 

Između spolova i stvarnosti: Priručnik za medicinske stručnjake_inje i zdravstvene radnike_ce o postupanju s interspolnim osobama

Priručnik koji je pred vama kreiran je udruženim nastojanjima i radom autora_ica iz BiH, Srbije i Hrvatske i tematizira tri aspekta položaja i postupanja sa interspolnim...

Između spolova i stvarnosti: Kampanja podizanja svijesti o interspolnim osobama/stanjima

Pokrećemo kampanju podizanja svijesti o interspolnim osobama/stanjima, sa posebnim fokusom na Bosnu i Hercegovinu, kroz predstavljanje rezultata istraživanja o pravima...

Tijela koja nadilaze binarnost 2: Istraživanje o pravima interspolne djece u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine

Predstavljamo izvještaj u kojem se analiziraju prava interspolne djece u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine. Na početku se daje kratak osvrt na prethodno istraživanje –...

Apel institucijama BiH: Hitno obratiti posebnu pažnju na ranjive kategorije, sa akcentom na osobe u pokretu!

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje upućuje apel institucijama Bosne i Hercegovine u situaciji kada je proglašeno stanje nesreće/opšte opasnosti da...

Instucionalna diskriminacija ljudi u pokretu pojačana s COVID – 19!

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje najoštrije osuđuje uvođenje diskriminatornih mjera prema ljudima u pokretu i volonterima_kama koji_e su im...

Sastanak sa UKC Republike Srpske: O mogućnostima medicinske prilagodbe spola u BiH

Kako bi predstavila doktorima_cama iz relevantnih medicinskih disciplina vodeće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj tematiku medicinske prilagodbe spola u BiH, prava i...