10 godina SOC-a

2017. godine Sarajevski otvoreni centar obilježava 10 godina rada i postojanja.

Tim povodom smo, sa prijateljima_cama, autorima_cama, izradili i objavili publikaciju – brošuru o našem dosadašnjem radu. Njome se osvrćemo na sve poduhvate i dostignuća, obilježavamo saradnju, podršku i prijateljstvo koje sve to prati. Iza nas je decenija rada na kulturnim, književnim i umjetničkim programima, te naučno-istraživačkog rada u oblasti društvenih nauka i međureligijskog obrazovanja. Iza nas su i godine javnog promovisanja ljudskih prava LGBTI osoba i žena te, na državnom, evropskom i međunarodnom nivou, zagovaranja unapređivanja zakonodavstva i javnih politika u našoj zemlji.
Nadamo se da smo doprinijeli razvoju politika ljudskih prava i time potakli daljnji razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

10 godina SOC-a: Sarajevski otvoreni centar zanima društvo u cjelini

Donosimo pojedinačne tekstove iz brošure o 10 godina rada Sarajevskog otvorenog...

Izvršna direktorica SOC-a jedna od dobitnica_ka granta New Executives fonda

Čast nam je da je Emina Bošnjak, izvršna direktorica SOC-a jedna od 12 dobitnica_ka granta New Executives fonda koji dodjeljuje Fond otvoreno društvo (Open Society Fund), a...

10 godina SOC-a: Nikada više natrag u tišinu

Donosimo pojedinačne tekstove iz brošure o 10 godina rada Sarajevskog otvorenog...

10 godina SOC-a: Religija kao dio SOC-ovog identiteta

Donosimo pojedinačne tekstove iz brošure o 10 godina rada Sarajevskog otvorenog...

10 godina SOC-a: Od sižeja do virmana, od kulture do birokrature

Donosimo pojedinačne tekstove iz brošure o 10 godina rada Sarajevskog otvorenog...

10 godina SOC-a: Kako su LGBTI prava i slobode ušle u institucije sistema

Donosimo pojedinačne tekstove iz brošure o 10 godina rada Sarajevskog otvorenog...