10 godina SOC-a

2017. godine Sarajevski otvoreni centar obilježava 10 godina rada i postojanja.

Tim povodom smo, sa prijateljima_cama, autorima_cama, izradili i objavili publikaciju – brošuru o našem dosadašnjem radu. Njome se osvrćemo na sve poduhvate i dostignuća, obilježavamo saradnju, podršku i prijateljstvo koje sve to prati. Iza nas je decenija rada na kulturnim, književnim i umjetničkim programima, te naučno-istraživačkog rada u oblasti društvenih nauka i međureligijskog obrazovanja. Iza nas su i godine javnog promovisanja ljudskih prava LGBTI osoba i žena te, na državnom, evropskom i međunarodnom nivou, zagovaranja unapređivanja zakonodavstva i javnih politika u našoj zemlji.
Nadamo se da smo doprinijeli razvoju politika ljudskih prava i time potakli daljnji razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

10 godina SOC-a: Male slobode i veliki trijumfi umjetnosti: Kako smo gradili_e Merlinku

Donosimo pojedinačne tekstove iz brošure o 10 godina rada Sarajevskog otvorenog...

10 godina SOC-a: Policiju smo morali_e naučiti koliko je važna fizička zaštita LGBT osoba

Donosimo pojedinačne tekstove iz brošure o 10 godina rada Sarajevskog otvorenog...

10 godina SOC-a: SOC-ova fabrika znanja, kulture i umjetnosti

Donosimo pojedinačne tekstove iz brošure o 10 godina rada Sarajevskog otvorenog...

Udruživanjem do rezultata: Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH kao snaga zajedničkog djelovanja

Donosimo pojedinačne tekstove iz brošure o 10 godina rada Sarajevskog otvorenog...

10 godina SOC-a: Danas postoji mala, ali važna grupa LGBTI osoba koja će aktivistički istupiti

Kako graditi LGBTI zajednicu i pokret? Uz puno strpljenja, uz pomoć kreativnosti i sa željom da se izdrži do željenih rezultata. Uz širenje ideje van glavnog grada,...

10 godina SOC-a: Nasilje, ravnopravnost spolova i administrativna šutnja

U deset godina postojanja SOC-a stalo je mnogo prijateljstava, partnerstava, rada i uspjeha, ali i negativnih iskustava iz kojih smo učili_e i rasli_e. Sve to nas je učinilo...