Vijesti

09/01/2018
Kao da sam u zoološkom vrtu: Nasilje nad LGBTI učenicima i učenicama u srednjim školama u BiH

Autorica: Slobodanka Dekić Kao da sam u zoološkom vrtu: Nasilje nad LGBTI učenicima i učenicama u srednjim školama u BiH Sarajevo, Sarajevski otvoreni centar, novembar...

09/01/2018
10 godina SOC-a: Kroz druženja rušimo osjećaj usamljenosti, a dobijamo osjećaj pripadanja i svakodnevnog jačanja

Donosimo pojedinačne tekstove iz brošure o 10 godina rada Sarajevskog otvorenog...

08/01/2018
10 godina SOC-a: Kako postići promjene na polju ljudskih prava žena i LGBTI osoba u političkom sistemu BiH?

Donosimo pojedinačne tekstove iz brošure o 10 godina rada Sarajevskog otvorenog...

07/01/2018
10 godina SOC-a: Na pravoj strani bosanskohercegovačke herstorije

Donosimo pojedinačne tekstove iz brošure o 10 godina rada Sarajevskog otvorenog...

04/01/2018
10 godina SOC-a: Mediji kao važni saveznici u borbi za vidljivost i jednakost

Donosimo pojedinačne tekstove iz brošure o 10 godina rada Sarajevskog otvorenog...

03/01/2018
10 godina SOC-a: Male slobode i veliki trijumfi umjetnosti: Kako smo gradili_e Merlinku

Donosimo pojedinačne tekstove iz brošure o 10 godina rada Sarajevskog otvorenog...