Oznaka: žene u vladama

Žene u vladama – još uvijek daleko od ravnopravnih 40%

Pola godine nakon Općih izbora 2018. u Bosni i Hercegovini, izvršna vlast za predstojeće četiri godine do danas je formirana u Republici Srpskoj, Distriktu Brčko i u osam kantona, dok se još uvijek čekaju novi sastavi Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, te dva kantona (Bosansko – podrinjskog i Kantona 10).