Oznaka: Žarana Papić

Šta će mi noge, ja imam krila – Stela Kapidžić

Biti žena u bosanskohercegovačkom društvu samo po sebi predstavlja svakodnevni izazov. Kada ste pri tome još i žena sa invaliditetom, vaš život postaje neprestana dvostruka borba protiv diskriminacije, neravnopravnosti i, onog najgoreg – sažaljenja.

Pregled predavanja – Feministička škola 01. juni 2019.

U subotu 1. juna, održana su završna predavanja u okviru Modula 2 – Država, zakon i javne politike. Delila Hasanbegović, pravnica, govorila je o reproduktivnim pravima s osvrtom na širi koncept reproduktivne pravde

Konkurs za upis pete generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić u 2019. godini

Ove godine Feministička škola Žarana Papić nudi akademsko-aktivistički obrazovni program, čiji je cilj da kroz tri teorijsko-praktična modula pruži feminističko obrazovanje o praksama, teorijama i konceptima potrebnim za stručno i kritičko javno djelovanje na polju ljudskih prava žena, manjinskih i marginaliziranih grupa, i rodne ravnopravnosti. Škola se sastoji od tri teorijsko-praktična modula koju će polaznice/i slušati od aprila do juna.

Konkurs za upis polaznica/ka na prvu godinu Feminističke škole Žarana Papić

Sarajevski otvoreni centar od ove godine, kroz Feminističku školu, nastavlja ženskostudijski program Žarana Papić, koji je 1998. godine pokrenulo i vodilo Udruženje Žene ženama, kao prvi studij o ženama u Bosni i Hercegovini koji je, kasnije, inspirisao i pokretanje Rodnih studija pri Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu.