Oznaka: UPR

PUBLIKACIJA: Izvještaj u sjeni za 3. ciklus univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u BiH

Bosna i Hercegovina se u prethodne četiri godine suočila s mnogim izazovima koji su imali utjecaja na zaštitu ljudskih prava građana i građanki BiH – brojne nepravilnosti i pritužbe na izborni proces tokom općih i predsjedničkih izbora, nepoštivanje presuda Evropskog suda za ljudska prava, pitanje slobode okupljanja, prijetnje i napadi na novinare/ke i medije, rascjepkan … Continued

Info sesija – Univerzalni periodični pregled (UPR) o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“

Jučer, 24.1.2019. godine, održana je prva info sesija u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra pod nazivom „Univerzalni periodični pregled (UPR) o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“. Na ovoj info sesiji je predstavljen UPR ciklus, njegov značaj za unapređenje ljudskih prava, budući planovi i aktivnosti insitucija BiH, te organizacija civilnog društva u sklopu UPR ciklusa.

Održan sastanak predstavnika_ca organizacija civilnog društva povodom pripreme alternativnog izvještaja o stanju ljudskih prava u BiH

U prostorijama Sarajevskog otvorenog centra, 24.1.2019. godine je održan inicijalni sastanak predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva koje su pokazale interesovanje za učešće u pripremi alternativnog izvještaja o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Ovaj izvještaj se podnosi Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN) u sklopu trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava (UPR).

U susret UPR-u: nema pozitivnog pomaka u zaštiti ljudskih prava u BiH

Za predstojeći univerzalni pregled Bosne i Hercegovine pred Vijećem za ljudska prava UN-a, ispred bh. organizacija civilnog društva sačinjena su četiri izvještaja u sjeni. Sarajevski otvoreni centar svoj doprinos je dao za dva od četiri izvještaja u okviru neformalne koalicije za ljudska prava koja okuplja 30 organizacija civilnog društva iz BiH i u okviru Inicijative … Continued

Održana radionica o međunarnodnom zagovaranju sa naglaskom na Univerzalni periodični pregled

U četvrtak (27.02.) u Sarajevu je sa predstavnicima Fondacije Kuća ljudskih prava iz Ženeve, održana radionica koja je imala za cilj da organizacijama civilnog društva predstavi instrumente međunarodnog zagovaranja i izvještavanje o ljudskim pravima sa naglaskom na UPR. Florian Irminger, voditelj zagovračkog programa Fondacije Kuća ljudskih prava iz Ženeve i Lana Vego, regionalna koordinatorica, predstavili su … Continued