Oznaka: publikacije

PUBLIKACIJA: Izvještaj u sjeni za 3. ciklus univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u BiH

Bosna i Hercegovina se u prethodne četiri godine suočila s mnogim izazovima koji su imali utjecaja na zaštitu ljudskih prava građana i građanki BiH – brojne nepravilnosti i pritužbe na izborni proces tokom općih i predsjedničkih izbora, nepoštivanje presuda Evropskog suda za ljudska prava, pitanje slobode okupljanja, prijetnje i napadi na novinare/ke i medije, rascjepkan … Continued

Vodič za rad sa LGBT+ zajednicom na lokalnom nivou

Vodič za rad sa LGBT+ zajednicom na lokalnom nivou govori o problemima i izazovima sa kojima se LGBT+ osobe suočavaju u svakodnevnom životu i o tome kako aktivisti i aktivistkinje mogu zajedno sa LGBT+ osobama da kreiraju rješenja za unapređenje kvaliteta života. Organizovan je tako da na praktičan i interaktivan način provede čitaoce_teljke kroz teme … Continued