Oznaka: izvjestaj

Izvještaj Stejt Departmenta: Vijeće ministara bez žena, a razlog otkaza može biti i seksualna orijentacija

Nedavno je objavljen Izvještaj Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, koji u svom sažetku naglašava da su korumpiranost vlade i njena nefunkcionalnost i dalje najozbiljniji problemi koji onemogućavaju pristup građanima čak i osnovnim uslugama i potrebama, a da kršenja ljudskih prava uključuju diskriminaciju i nasilje nad ženama … Continued

Nazadovanje BiH na putu ka Europskoj Uniji

U četvrtak, 19.12.2013. godine, Inicijativa za monitoring Europskih integracija predstavila je Alternativni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u procesu Europskih integracija. Inicijativu čini 17 organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine, a u ime Inicijative govorili su istraživač Vedran Kordić, Tijana Cvjetićanin (UG Zašto Ne?), Saša Gavrić (Sarajevski Otvoreni Centar) i Damir Banović (Centar za … Continued

Političke partije i LGBT osobe – koje to stranke podržavaju LGBT osobe i njihova prava?

Nakon oblasti pravosuđa, obrazovanja i unutrašnjih poslova, četvrta studija – Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Političke partije – sprovedena u okviru sektoralnih istraživanja projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, kojeg finansira Evropska unija, a implementira Fondacija Heinrich Boell, zajedno s partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, urađena je … Continued

Publikacija “Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Unutrašnji poslovi”

Objavljena je treća studija nastala u okviru projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, kojeg finansira Evropska unija, a implementira Fondacija Heinrich Boell – Ured u BiH, zajedno s partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, a koja se odnosi na prava i slobode LGBT osoba u BiH u kontekstu sektora unutrašnjih … Continued

Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Obrazovanje

16. Ivana Dračo, Mladen Lakić, Zlatiborka Popov-Momčinović (2013) Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Obrazovanje. Sarajevo: Fondacija Heinrich Boell – Ured za BiH/Fondacija CURE/Sarajevski otvoreni centar. PDF verzija: Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Obrazovanje  

Objavljen “Izvještaj o položaju LGBT osoba na radnom mjestu u Bosni i Hercegovini”

U ediciji Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra objavljena je publikacija Izvještaj o položaju LGBT osoba na radnom mjestu u Bosni i Hercegovini uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske. Autor i autorica ovog izvještaja su Damir Banović i Edina Sprečaković. Antidiskriminacijsko pravo Bosne i Hercegovine relativno je dobro postavljeno, no – kao što je to slučaj i sa … Continued