Oznaka: feministicka skola

Pregled predavanja Feminističke škole Žarana Papić, 08.04.

U subotu 8. aprila, od 10h do 15h, održana su prva predavanja u okviru prvog modula Feminističke škole Žarana Papić. Uvodno predavanje održala je Jasmina Čaušević, na temu: „Feminističke, ženske i queer studije  –  odnos sa normiranim i akademskim znanjem“. Kroz povezivanje aktivizma i teorije, predstavila je historijski pregled javljanja određenih studija – ženskih, feminističkih, LGBT/queer, rodnih … Continued

K O N K U R S za upis treće generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić

Sarajevski otvoreni centar objavljuje K O N K U R S za upis treće generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić u  2017. godini Sarajevski otvoreni centar je 2015. godine, kroz Feminističku školu, nastavio ženskostudijski program Žarana Papić, koji je 1998. godine pokrenulo i vodilo Udruženje Žene ženama, kao prvi studij o ženama u Bosni i … Continued