Publikacije

Liderke izbliza. Prilog proučavanju liderstva žena u Bosni i Hercegovini Ka pozitivnim praksama: Izvještavanje medija u 2016. godini o LGBTI temama u Bosni i Hercegovini Vodič kroz administrativnu proceduru upisa prilagodbe spola za transrodne osobe u BiH Tijela koja nadilaze binarnost: Preporuke za unapređenje pravnog i medicinskog pristupa interspolnim osobama u BiH Jednaka zaštita za različitost, priručnik o postupanju u slučaju kršenja ljudskih prava lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans* i interspolnih osoba za policajce i policajke Trans*formacija prava – modeli pravnog regulisanja prilagodbe spola u BiH Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije BiH – pravila, institucije, politike Feministička čitanja društvenih fenomena. Radovi polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić, drugo dopunjeno izdanje Zakon o zabrani diskriminacije BiH – nezvanični prečišćeni tekst Same-sex partnership – a sleeper in BiH’s EU integration process Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu u FBiH Istraživanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje: Priručnik za policiju