Human Rights Papers

Sarajevski otvoreni centar pokrenuo je novu ediciju 2013. godine pod imenom Human Rights Papers. Edicija, u okviru koje će se objavljivati isključivo radovi na engleskom jeziku, ima za cilj da međunarodnoj, ali i domaćoj publici ponudi kratke, fokusirane i/ili tematske izvještaje koji su vezani za stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, ali i pitanja razvoja ljudskih prava u međunarodnom kontekstu.

 

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o strancima BiH u skladu s pravnom stečevinom Europske unije Prijedlozi za unapređenje suzbijanja govora mržnje u Bosni i Hercegovini Institucije za zaštitu ljudskih prava/tijela za zaštitu jednakosti i zaštita prava LGBTI osoba u regionu Zapadnog Balkana – iskustva, izazovi i dobre prakse Žene, rad i zapošljavanje u aktima Evropske unije Alternativni odgovori organizacija civilnog društva na pitanja Evropske komisije Tijela koja nadilaze binarnost: Preporuke za unapređenje pravnog i medicinskog pristupa interspolnim osobama u BiH Same-sex partnership – a sleeper in BiH’s EU integration process Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu u FBiH Alternativni izvještaj za BiH 2016: Politički kriteriji Komentar na prijedlog amandmana na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskrimnacije BiH Prijedlog mjera za ravnopravnost lezbejki, gejeva, biseksualnih, transrodnih i interspolnih (LGBTI) osoba u Bosni i Hercegovini za period 2017.-2019. godine Komentar na prijedlog Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine i prijedlozi amandmana za unaprjeđenje prijedloga zakona