Human Rights Papers

Sarajevski otvoreni centar pokrenuo je novu ediciju 2013. godine pod imenom Human Rights Papers. Edicija, u okviru koje će se objavljivati isključivo radovi na engleskom jeziku, ima za cilj da međunarodnoj, ali i domaćoj publici ponudi kratke, fokusirane i/ili tematske izvještaje koji su vezani za stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, ali i pitanja razvoja ljudskih prava u međunarodnom kontekstu.

 

Uporedna analiza prijedloga Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji – Kako prijedlozi Vlade FBiH i SDP-a doprinose unaprjeđenju liječenja neplodnosti Zašto nema žena u vladama? Žene u izvršnoj vlasti u BiH: zastupljenost i reprezentativnost Sve što ste želeli da znate o podnošenju predstavke evropskom sudu za ljudska prava, a niste smeli da pitate Kao da sam u zoološkom vrtu: Nasilje nad LGBTI učenicima i učenicama u srednjim školama u BiH Analiza usklađenosti Zakona o azilu BiH sa pravnom stečevinom EU Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o strancima BiH u skladu s pravnom stečevinom Europske unije Prijedlozi za unapređenje suzbijanja govora mržnje u Bosni i Hercegovini Institucije za zaštitu ljudskih prava/tijela za zaštitu jednakosti i zaštita prava LGBTI osoba u regionu Zapadnog Balkana – iskustva, izazovi i dobre prakse Žene, rad i zapošljavanje u aktima Evropske unije Alternativni odgovori organizacija civilnog društva na pitanja Evropske komisije Tijela koja nadilaze binarnost: Preporuke za unapređenje pravnog i medicinskog pristupa interspolnim osobama u BiH Same-sex partnership – a sleeper in BiH’s EU integration process