Edicija Ljudska prava

U ediciji “Ljudska prava” objavljujemo različite online izvještaje, tekstove i publikacije koje se tiču ljudskih prava žena, lezbejki, gej, biseksualnih i transrodnih osoba.

 

Ravnopravnost spolova u opštinama/općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini Zajednice života osoba istog spola u pravu zemalja Evropske unije Uticaj EU integracija na poštivanje i zaštitu ljudskih prava LGBT osoba u Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori Političke stranke i ljudska prava LGBT osoba: monitoring Opštih izbora 2014. godine Priručnik za edukaciju o LGBT temama i ljudskim pravima Ljudska prava ne poznaju političku ideologiju! Političke stranke i prava lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba Rozi izvještaj – Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini u 2014. godini Politička participacija žena u Bosni i Hercegovini: Analiza učešća žena na stranačkim listama i konačnih rezultata općih izbora 2014. Mapa ženskih prava u Bosni i Hercegovini Čekajući ravnopravnost 3: Analiza izvještavanja štampanih medija o LGBT temama u BiH u 2012, 2013. i 2014. godini Ka pozitivnim praksama: Izvještavanje medija u 2014. godini o LGBT temama u Bosni i Hercegovini Pink Report. Annual Report on the State of the Human Rights of LGBT Persons in Bosnia and Herzegovina in 2013