Trans*

24/11/2015
PREZENTACIJA PRVE STUDIJE O TRANSRODNOSTI u BiH – „Život van zadatih normi: Transrodnost u Bosni i Hercegovini“

Studija je nastala kao rezultat višemjesečnog rada i objedinila je pojmove, fenomene, pravni okvir ali i istraživanje koje je provedeno među trans* zajednicom u BiH, s ciljem...

21/11/2015
Video: Nevidljive žene

Video “Nevidljive žene” urađen je u sklopu programa obilježavanja 16. dana aktivizma i posvećen je nasilju nad ženama i trans ženama. 20. novembar je...

20/11/2015
Dan sjećanja na ubijene trans* osobe – nevidljivi/e među nama

Niko ne smije biti izložen nasilju (samo) zbog svog rodnog identiteta ili rodnog izražavanja. Nikome se ne smije oduzeti pravo na sigurnost. Danas, 20. novembra, već...

05/10/2015
Diskriminacija.ba: Administrativni problemi transrodnih osoba u BiH

O problemima transrodnih osoba u BiH se rijetko govori. A oni su brojni i svakodnevni, protežu se od zdravstva, preko administracije, do svakodnevnog života u kojem i obično...

07/06/2015
Transrodnost: Sljedeća velika borba

“Ljudi imaju utisak da je borba za gay prava dobijena. Transrodnost je sljedeća velika borba”, rekla je...

20/05/2015
Regionalne konferencije – Izvan zakona: pravna regulacija životnih zajednica osoba istog spola i Dijalog o transrodnosti – trans* kao političko i zdravstveno pitanje

Konferencijama Izvan zakona: Pravna regulacija životnih zajednica osoba istog spola i Dijalog o transrodnosti – Trans* kao političko i zdravstveno pitanje Sarajevski otvoreni...