Diskriminacija

28/08/2015
Model Zakona o Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH

Sarajevo: Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH, 2015. PDF na B/H/S jeziku: Model Zakona o Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH PDF na engleskom...

14/07/2015
Proces pridruživanja Europskoj uniji potiče rad izvršne vlasti BiH na LGBT pravima

Ovakva praksa direktno je kršenje Zakona o zabrani diskriminacije BiH kojim je predviđeno da se svi zakoni BiH, entiteta i kantona usklade s njegovim...

29/05/2015
2012-2014: dokumentovano 30 slučajeva diskriminacije LGBT osoba u BiH, stvarni broj mnogo veći

Slučajevi diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta: 30 slučajeva u 2 godine, najgore u oblasti obrazovanja, pružanju usluga, te diskriminacija...

23/05/2015
Policija u Vogošći odbila da zaprimi prijavu u vezi homofobnog transparenta u Hotonju

Očekujemo da se transparent hitno ukloni bez daljnjeg...

06/05/2015
Evropski parlament od Bosne i Hercegovine i Albanije traži ubrzanje procesa za zaštitu LGBTI prava

Prošle je sedmice Evropski parlament usvojio godišnje izvještaje o napretku Albanije i Bosne i Hercegovine ka EU integracijama. Zastupnici/e Evropskog parlamenta naglasili su...

10/04/2015
Podnesak ODIHRovom izvještaju o zločinima iz mržnje za 2014.: povećao se broj zločina iz mržnje prema LGBT aktivistima_kinjama

Sarajevski otvoreni centar dao je svoj doprinos ovo izvještaju dostavljajući sve relevantne podatke o zločinima iz mržnje prema LGBT osobama u BiH koje je dokumentovao tokom...