Diskriminacija

18/09/2015
LGBT.BA: Intervju: Saša Gavrić: Izmjenom zakona do bolje zaštite LGBT osoba

Iako Zakon o zabrani diskriminacije postoji od 2009. godine, do sada nije podignuta niti jedna tužba za diskriminaciju LGBT...

09/09/2015
Bosnia Daily: Radna grupa raspravlja o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, zajedno sa članicama radne grupe, pored ostalih prijedloga, saslušalo je i prijedloge koje je uz pomoć respektabilnih...

07/09/2015
SOC-ovi amandmani kao osnov za novi Zakon o zabrani diskriminacije BiH

Sarajevski otvoreni centar pitanje zabrane diskriminacije smatra jednim od ključnih pravnih instrumenata zaštite LGBT osoba i žena, ciljnih grupa sa kojima Sarajevski otvoreni...

28/08/2015
Model Zakona o Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH

Sarajevo: Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH, 2015. PDF na B/H/S jeziku: Model Zakona o Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH PDF na engleskom...

14/07/2015
Proces pridruživanja Europskoj uniji potiče rad izvršne vlasti BiH na LGBT pravima

Ovakva praksa direktno je kršenje Zakona o zabrani diskriminacije BiH kojim je predviđeno da se svi zakoni BiH, entiteta i kantona usklade s njegovim...

29/05/2015
2012-2014: dokumentovano 30 slučajeva diskriminacije LGBT osoba u BiH, stvarni broj mnogo veći

Slučajevi diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta: 30 slučajeva u 2 godine, najgore u oblasti obrazovanja, pružanju usluga, te diskriminacija...