Opšte vijesti

13/04/2017
Sud u Strazburu: prisilna sterilizacija trans ljudi narušava ljudska prava

Prošle sedmice, Europski sud za ljudska prava je odredio da zahtjevanje sterilizacije kod trans osoba s ciljem prepoznavanja rodnog identiteta narušava ljudska prava. U slučaju...

07/12/2016
Novi izvještaji o pristupanju EU: LGBTI prava na Zapadnom Balkanu i Turskoj

U novembru je Evropska komisija objavila godišnje izvještaje o napretku država kandidata prema članstvu u EU. Izvještaji sasdrže važne i opširne informacije o društvenom...

29/11/2016
Nadohvat ruke – LGBTI prava kao stvarnost na Zapadnom Balkanu

Svake godine Generalni direktorat za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG Near) objavljuje Paket za proširenje, procjenjujući gdje su države kandidati u implementaciji...

29/11/2016
EU trka sa štafetom 2016

Prošle sedmice je desetak aktivista_ica iz zemalja Zapadnog Balkana sletjelo u Brisel. Jednu sedmicu prije, 9. novembra, pomalo u sjeni vijesti o rezultatima izbora u SAD-u,...

31/03/2016
The Guardian: “LGBT zajednica je nevidljiva”: korištenje podataka u borbi protiv zločina iz mržnje na Balkanu

Na Kosovu, u Srbiji i Bosni, nevladine organizacije sakupljaju podatke o zločinima iz mržnje i koriste EU ambicije svojih zemalja da zagovaraju za...

17/02/2016
EU integracije za poboljšanje ljudskih prava LGBT osoba na Zapadnom Balkanu

Na Zapadnom Balkanu ljudska prava LGBT osoba svakodnevno se krše. Jedan od razloga ovakve situacije jeste neopredijeljenost i oklijevanje organa vlasti da kreiraju i/ili...