Ženska mreža BiH

Ženska mreža BiH je neformalna grupa organizacija civilnog društva i pojedinaca_ki koji_e zastupaju i bave se ženskim ljudskim pravima i podsticanjem rodne ravnopravnosti, a koja promoviše antidiskriminaciju, slobodu odlučivanja, jednakost, nenasilje i antimilitarizam, te prihvata feminističke vrijednosti djelovanja –  mir, solidarnost, povjerenje, zajedništvo, jednakost i različitost.

Sarajevski otvoreni centar je jedna od najaktivnijih članica, dio smo Koordinacionog odbora Mreže, te administriramo njenom web stranicom i društvenim mrežama.

 

 

 

 

Izvještaj sa konferencije “2015. kao godina prekretnica za prava žena u Bosni i Hercegovini?” Ženske mreže BiH

Ženska mreža BiH je 22. decembra 2014. godine u Hotelu Hollywood organizirala konferenciju pod nazivom “2015. godina kao prekretnica za prava žena u Bosni i Hercegovini“....

Izvještaj sa radionice jačanja kapaciteta ŽMBiH – Monitoring ženskih prava u BiH

U okviru projekta “Unapređenje ženskih ljudskih prava kroz jačanje Ženske Mreže BiH”, koji realizuju Fondacija CURE i Sarajevski otvoreni centar, uz podršku Norveške...

Izborom Vlade Republike Srpske zanemaruje se polovina stanovništva BiH!

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH i Ženska mreža BiH upozoravaju: Izborom Vlade Republike Srpske zanemaruje se polovina stanovništva. Pri izboru vlada...

Kuća kao svakodnevni front borbe

U Historijskom muzeju BiH u Sarajevu je u četvrtak, 9. oktobra, otvorena izložba Moja kuća je i tvoja kuća, u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra i Udruženja za kulturu...

Ženska mreža BiH osuđuje prijedlog SDP-a za skraćivanje porodiljskog odsustva

Ženska mreža najstrožije osuđuje ovu izjavu u kojoj se, prije svega, narušavaju osnovna ženska, ali i dječija prava zagarantovana ustavima i konvencijama u BiH....

Saopštenje Ženske mreže BiH povodom neprofesionalnog izvještavanja medija

Članice Ženske mreže BiH zatečene su skandaloznim izvještavanjem online medija u Bosni i Hercegovini o majci ubijenog djeteta, koje je prije nekoliko sedmica pronađeno u...