Politička participacija

Sarajevski otvoreni centar aktivno djeluje u oblasti poboljšanja političke participacije žena u Bosni i Hercegovini, te zagovara za izmjene zakonskih legislativa i usvajanje novih, kao i za izmjene postojećih i usvajanje novih mjera, te implementaciju strategija i akcionih planova, kako bi se na taj način postigla puna ravnopravnost žena i osigurala zaštita njihovih prava.

Je li Vlada ZDK odraz mizoginije i retrogradnih partijarhalnih vrijednosti koje dominiraju politikama? Federalna.ba: Imenovati žene za ministrice u Vladi KS-a Buka: Žene u politici u BiH: Analiza postizbornog stanja Klix.ba: Skupština KS će tražiti zastupljenost žena u vladi od minimalno 40 posto I Skupština KS mora poštivati Zakon o ravnopravnosti spolova BiH! Klix.ba: Žene blokirale formiranje Vlade ZDK, traže dio vlasti Nakon upućenog dopisa: Kolegij Skupštine ZDK zahtijeva nove prijedloge za pozicije ministara/ki! Politička participacija žena u Bosni i Hercegovini: Analiza učešća žena na stranačkim listama i konačnih rezultata općih izbora 2014. Nastavlja se kršenje zakona o ravnopravnosti spolova: U predloženoj vladi ZE-DO kantona niti jedna ministrica! Aida Obuća: Žene moraju biti mnogo hrabrije i uključiti se više u politička i javna dešavanja N1: BiH i dalje nepovjerljiva prema ženama u vlasti Federalna TV, Dnevnik 3: Gostovanje ŽMBiH povodom konferencije o političkoj participaciji žena u BiH