Politička participacija

Sarajevski otvoreni centar aktivno djeluje u oblasti poboljšanja političke participacije žena u Bosni i Hercegovini, te zagovara za izmjene zakonskih legislativa i usvajanje novih, kao i za izmjene postojećih i usvajanje novih mjera, te implementaciju strategija i akcionih planova, kako bi se na taj način postigla puna ravnopravnost žena i osigurala zaštita njihovih prava.

UVEDITE KVOTU ZA IZBORNE LISTE OD 50% 40% ministrica u Vijeću ministara BiH KLIX.ba – Poražavajući podaci o učešću žena u vlasti u BiH Bosnia Daily: Dalila Mirović: Zastupljenost žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u BiH se ne može smatrati zadovoljavajućom Ravnopravnost spolova i politička participacija: Pokreće se proces istinskih reformi Isaković: Od 153 ministra, svega 23 su žene SOC.ba intervju: Dalila Mirović: Zastupljenost žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u BiH se ne može smatrati zadovoljavajućom Na tematskoj sjednici rasprava i o rodnoj zastupljenosti u izvršnim organima vlasti Gdje su žene u vladama? Zastupljenost i reprezentativnost žena i muškaraca u izvršnoj vlasti u BiH 20 godina Dejtona – 20 godina žena u bh. politici ŽMBiH uputila zahtjev za ispitivanje povrede Zakona o ravnopravnosti spolova BiH SOC poručuje: Ravnopravnost spolova mora biti prioritet novog Vijeća ministara BiH