Zagovaranje

Ljudska prava žena mogu biti ojačana samo uz postojanje odgovorne, povjerenja vrijedne, proaktivne države. Provođenjem državnih, evropskih i međunarodnih akcija zagovaranja i lobiranja (zasnovanih na aktivnostima praćenja i nadziranja stanja), sami ili sa partnerima, Sarajevski otovoreni centar pozitivno utiče na primjenjivanje postojećih zakona i politika i traži usvajanje novih, nužnih zakonodavnih mjera.

Zaključci sa radnog sastanka parlamentarki FBiH i predstavnika_ca organizacija civilnog društva BiH KLIX.BA: Aktivisti za izmjenu Izbornog zakona: Važni politički procesi se odvijaju u kafanama, noćnim satima, uz alkohol UVEDITE KVOTU ZA IZBORNE LISTE OD 50% 40% ministrica u Vijeću ministara BiH Vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ne brinu o sigurnim kućama: Žrtve nasilja uskoro bi mogle ostati bez jedinog utočišta? KLIX.BA: Kakva je sudbina sigurnih kuća u FBiH? Najava javne rasprave “Finansiranje i osnivanje sigurnih kuća u Federaciji BiH – Ka boljim rješenjima” Opština Centar pristupa izradi lokalnog Gender akcionog plana KLIX.ba – Poražavajući podaci o učešću žena u vlasti u BiH Bosnia Daily: Dalila Mirović: Zastupljenost žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u BiH se ne može smatrati zadovoljavajućom Ravnopravnost spolova i politička participacija: Pokreće se proces istinskih reformi Isaković: Od 153 ministra, svega 23 su žene