Zagovaranje

Ljudska prava žena mogu biti ojačana samo uz postojanje odgovorne, povjerenja vrijedne, proaktivne države. Provođenjem državnih, evropskih i međunarodnih akcija zagovaranja i lobiranja (zasnovanih na aktivnostima praćenja i nadziranja stanja), sami ili sa partnerima, Sarajevski otovoreni centar pozitivno utiče na primjenjivanje postojećih zakona i politika i traži usvajanje novih, nužnih zakonodavnih mjera.

Obilježavanje Osmog marta u Parlamentu Federacije BiH Ne ukidajte postojeću rodnu kvotu u Izbornom zakonu BiH, nego je povećajte na 50% Nevladine organizacije traže od Institucije ombudsmena da ispita sistemsko kršenje Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH Sopštenje nevladinih organizacija i pojedinaca i pojedinki povodom odluke VSTV-a o zabrani nošenja vjerskih simbola BUKA.BA: Neophodno je da se slomi otpor i mizoginija unutar samih stranaka Odluka VSTV-a diskriminira žene i nije u skladu sa Ustavom BiH Koraci ka ravnopravnoj političkoj participaciji žena i muškaraca u BiH Zaključci sa radnog sastanka parlamentarki FBiH i predstavnika_ca organizacija civilnog društva BiH KLIX.BA: Aktivisti za izmjenu Izbornog zakona: Važni politički procesi se odvijaju u kafanama, noćnim satima, uz alkohol UVEDITE KVOTU ZA IZBORNE LISTE OD 50% 40% ministrica u Vijeću ministara BiH Vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ne brinu o sigurnim kućama: Žrtve nasilja uskoro bi mogle ostati bez jedinog utočišta?