Zagovaranje

Ljudska prava žena mogu biti ojačana samo uz postojanje odgovorne, povjerenja vrijedne, proaktivne države. Provođenjem državnih, evropskih i međunarodnih akcija zagovaranja i lobiranja (zasnovanih na aktivnostima praćenja i nadziranja stanja), sami ili sa partnerima, Sarajevski otovoreni centar pozitivno utiče na primjenjivanje postojećih zakona i politika i traži usvajanje novih, nužnih zakonodavnih mjera.

Kako (od)braniti reproduktivna prava od (neo)konzervativnih struja? Ukidanje diskriminacije rudarki u Zakona o radu Federacije BiH i Brčko distrikta uskoro Rodno osjetljivi jezik u Parlamentu Federacije BiH uskoro Povodom 8. marta, u Federalnom parlamentu o boljoj zaštiti majčinstva, očinstva i roditeljstva u kontekstu Zakona o radu FBiH i EU integracija Ako nastavimo ovim tempom i intenzitetom, do 2060. godine bismo mogli imati minimalno 40% žena u vlasti u Bosni i Hercegovini Ukinuti diskriminaciju rudarki iz Zakona o radu Federacije BiH i Brčko distrikta Saopćenje Ženske mreže: Tražimo kvalitetnu, fer i ujednačenu praksu medicinski potpomognute oplodnje u cijeloj državi Rodno osjetljiv jezik će se koristiti na univerzitetskim diplomama PRIHVATIMO, POLITIČKE STRANKE SU MIZOGINE! Usvojene izmjene Zakona o Vijeću ministara BiH Saradnjom do ravnopravnosti spolova u Kantonu Sarajevo Uskoro 50% žena na izbornim listama?