Obrazovanje

Sarajevski otvoreni centar aktivno djeluje u oblasti educiranja prestavnika/ca vlasti, ali i šire javnosti u Bosni i Hercegovini, u oblasti zaštite ljudskih prava žena, rodne ravnopravnosti i feminizma, kroz programe Akademije ravnopravnosti i Feminističke škole Žarana Papić.

Pregled drugog modula Akademije ravnopravnosti 2017 Pregled predavanja Feminističke škole, 27. maj 2017. Pregled predavanja Feminističke škole, 19. i 20. maj 2017. Pregled prvog modula Akademije ravnopravnosti 2017 Upoznajte učesnice i učesnike Akademije ravnopravnosti 2017. Pregled predavanja Feminističke škole, 22.04.2017. Pregled predavanja Feminističke škole Žarana Papić, 15.04.2017. Pregled predavanja Feminističke škole Žarana Papić, 08.04. Konkurs za učešće na Akademiji ravnopravnosti 2017 K O N K U R S za upis treće generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić Feministički prostori djelovanja u BiH: mogućnosti i izazovi ŽIVOT U MIRU NAKON SILOVANJA U RATU – SILOVANJE, TRANSGENERACIJSKA TRAUMA, Patrijarhat ne miruje