Obrazovanje

Sarajevski otvoreni centar aktivno djeluje u oblasti educiranja prestavnika/ca vlasti, ali i šire javnosti u Bosni i Hercegovini, u oblasti zaštite ljudskih prava žena, rodne ravnopravnosti i feminizma, kroz programe Akademije ravnopravnosti i Feminističke škole Žarana Papić.

Pregled predavanja Feminističke škole: 21. juni 2016. Pregled predavanja Feminističke škole: 18. juni 2016. Pregled predavanja Feminističke škole: 14. juni 2016. Pregled predavanja Feminističke škole: 31. maj 2016. Pregled predavanja Feminističke škole: 24. maj 2016. Pregled predavanja Feminističke škole: 17. maj 2016. Pregled predavanja Feminističke škole: 14. maj 2016. Pregled predavanja Feminističke škole: 7. maj 2016. Pregled predavanja Feminističke škole: 26. april 2016. Šta nas očekuje na trećem modulu Akademije ravnopravnosti 2016? Pregled predavanja Feminističke škole: 19. april 2016. Pregled prvog predavanja druge generacije Feminističke škole: 12. april 2016.