Akademija ravnopravnosti

Akademija ravnopravnosti_narandzastiFondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar, pokretanjem Akademije ravnopravnosti, su nastojali stvoriti novu platformu za političko liderstvo i prostor za udruženo djelovanje zastupnica_ka, liderki_a političkih stranaka i organizacija civilnog društva.

Ciljevi Akademije ravnopravnosti su:

  • jačanje kapaciteta političkih liderki i lidera u oblasti ravnopravnosti spolova i politika ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, u svrhu unapređenja prava građanki i građana Bosne i Hercegovine;
  • jačanje saradnje između donositeljica i donositelja odluka sa predstavnicama i predstavnicima organizacija civilnog društva u BiH.

Akademija ravnopravnosti je namijenjena:

  • zastupnicama i zastupnicima, tj. poslanicama i poslanicima parlamenata na kantontalnom, entitetskom i državnom nivou;
  • članicama i članovima partijskih organa parlamentarnih političkih stranaka
  • savjetnicima_ama lidera_ki političkih stranaka i ministara_ki na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou, koje_i su zainteresovane_i da jačaju sopstvene kapacitete i rade na identifikovanju i provedbi konkretnih rješenja koja će unaprijediti ravnopravnost spolova, te položaj deprivilegovanih grupa u našem društvu.

Struktura Akademije ravnopravnosti:

Svaka generacija Akademije ravnopravnosti ima priliku učestvovati na edukativnom programu koji se sastoji od četiri modula, od kojih je jedan i studijska posjeta. Moduli se sastoje od predavanja, radionica, diskusija i sastanaka sa predstavnicama i predstavnicima organizacija civilnog društva. Predavači_ce na Akademiji ravnopravnosti dolaze iz političke prakse, međunarodnih organizacija, institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, akademske zajednice, medija te organizacija civilnog društva iz BiH i regije.

Akademija ravnopravnosti 2016. je projekat koji se realizuje u partnerskoj saradnji Fondacije Friedrich Ebert i Sarajevskog otvorenog centra, a podržan je od strane Švedske međunarodne razvojne agencije (SIDA).

 

 

Kratke biografije polaznica i polaznika Akademije ravnopravnosti Konkurs za učešće na Akademiji ravnopravnosti 2015