Kultura

Sarajevski otvoreni centar je prepoznao važnost organizovanja kulturnih događaja, te kulturni angažman uopšte, kao važnu platformu za podizanje svijesti građana i građanki o važnosti prava žena u Bosni i Hercegovini, te kroz svoje programe djeluje i ovoj oblasti.

Neko je rekao feminizam: Jezik – instrument nevidljivosti i diskriminacije žena Žena kao udarnica, radnica, majka i drugarica – i to sve odjednom Najava predavanja i feminističkih razgovora: Izvještaj AFŽ-a BiH o ispunjenju prvog Petogodišnjeg plana Najava četvrtog ciklusa predavanja i feminističkih razgovora Neko je rekao feminizam?! Žene postaju direktorice muzeja koji propadaju jer u tom sektoru nema novca Queer reprezentacije klasičnog jugoslavenskog filma: mladi brigadiri na radnoj akciji, barska dama i fra Tetka Najava predavanja i feminističkih razgovora: Žene i muzeji Najava promocija knjige 1995-2015: Žene i politički život u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini Upoznajte ansambl SEDAM: Vesna Švancer prenosi priču Feride Azizi Upoznajte ansambl SEDAM: Vjekoslav Bakula prenosi priču Hafsat Abiola-e Upoznajte ansambl SEDAM: Darijana Katić prenosi priču Marine Pisklakove – Parker Upoznajte ansambl SEDAM: Kenela Zuko prenosi priču Mu Sochua-e