Kultura

Sarajevski otvoreni centar je prepoznao važnost organizovanja kulturnih događaja, te kulturni angažman uopšte, kao važnu platformu za podizanje svijesti građana i građanki o važnosti prava žena u Bosni i Hercegovini, te kroz svoje programe djeluje i ovoj oblasti.

Upoznajte ansambl SEDAM: Vesna Švancer prenosi priču Feride Azizi Upoznajte ansambl SEDAM: Vjekoslav Bakula prenosi priču Hafsat Abiola-e Upoznajte ansambl SEDAM: Darijana Katić prenosi priču Marine Pisklakove – Parker Upoznajte ansambl SEDAM: Kenela Zuko prenosi priču Mu Sochua-e fotografija preuzeta sa N1 Upoznajte ansambl SEDAM: Jasna Duraković-Hadžiomerović prenosi priču Anabelle de Leon Upoznajte ansambl SEDAM: Alma Kratina prenosi priču Mukhtar Mai Upoznajte ansambl SEDAM: Dennis Gratz prenosi priču Inez Mccormack Upoznajte ansambl SEDAM: Tanja Miletić Oručević, režiserka scenskog čitanja drame SEDAM Najava predavanja i feminističkih razgovora: Queer teorija i klasični jugoslavenski film Božanski duh ne postoji bez želje, ljubavi i slobodne volje Najava predavanja i feminističkih razgovora: Zaboravljeni užici i zatomljeni krici: (raz)otkrivanje jevrejskih spisa u kontekstu ženske seksualnosti Pjesme koje narušavaju matricu binarnih opozicija