Neko je rekao feminizam?

Ideja koja je inicirala pokretanje ciklusa predavanja Neko je rekao feminizam? u oktobru 2013. godine bila je vezana za otvaranje novog prostora u kojem će se artikulisati kritička preispitivanja različitih tema, prvenstveno sa feminističkih epistemoloških pozicija, budući da u javnom prostoru izostaju predavanja i diskusije koje socijalno, kulturno i politički aktuelne teme promišljaju iz feminističkog diskursa.

Predavanja su namijenjena svima onima koje zanimaju alternativni oblici edukacije i politika razmišljanja.

Najava četvrtog ciklusa predavanja i feminističkih razgovora Neko je rekao feminizam?! Žene postaju direktorice muzeja koji propadaju jer u tom sektoru nema novca Queer reprezentacije klasičnog jugoslavenskog filma: mladi brigadiri na radnoj akciji, barska dama i fra Tetka Najava predavanja i feminističkih razgovora: Žene i muzeji Najava predavanja i feminističkih razgovora: Queer teorija i klasični jugoslavenski film Božanski duh ne postoji bez želje, ljubavi i slobodne volje Najava predavanja i feminističkih razgovora: Zaboravljeni užici i zatomljeni krici: (raz)otkrivanje jevrejskih spisa u kontekstu ženske seksualnosti Pjesme koje narušavaju matricu binarnih opozicija Najava predavanja i feminističkih razgovora: Ženskost, muškost i sevdah Feminizam nije primijetio žene s invaliditetom Najava predavanja i feminističkih razgovora: Žene bez lica – Kako feminizam nije prepoznao žene sa invaliditetom? Feministička ljevica treba kreirati javne učionice