Tag: parliamentarism

Parliamentarism in Bosnia and Herzegovina

3. Saša Gavrić, Damir Banović (priredili, 2012) Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/ Fondacija Friedrich Ebert. PDF version: Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini